Technik

programista

jeśli interesujesz się programowaniem, to kierunek technik programista może być dla Ciebie idealny! Na tym kierunku nauczysz się, jak tworzyć własne apliakcje, strony internetowe i wiele więcej.

Dowiedz się więcej!

technik programista

Technik programista to część kierunku technik informatyk skupiająca się na:

Technik programista to część kierunku technik informatyk skupiająca się na:


 • obsłudze komputerów typu PC,
 • posługiwaniu się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego,
 • projektowaniu, administrowaniu i użytkowaniu relacyjnymi bazami danych,

a także (i przede wszystkim) to:


 • projektowanie, programowanie i testowanie zaawansowanymi stronami WWW,
 • projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji internetowych, desktopowych i mobilnych,
 • projektowanie, programowanie i testowanie ,
 • tworzenie i administrowanie systemami zarządzania treścią.

praca

Absolwent kierunku technik programista bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej ma możliwość ubiegania się o pracę we wszystkich zakładach, w których znajdują się komputery:

Absolwent kierunku technik programista bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej ma możliwość ubiegania się o pracę we wszystkich zakładach, w których znajdują się komputery:


 • sklepach i serwisach komputerowych,
 • telekomunikacji,
 • mediach,
 • szkołach,
 • uczelniach,
 • bankach,
 • urzędach, itp. itd.

Niezbędne umiejętności

 • posługiwanie się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z innymi systemami i innymi rodzajami komputerów, także pracujących w sieci,
 • posługiwanie się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu,
 • posługiwanie się komputerami typu PC,
 • posługiwanie się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL,
 • projektowanie i utrzymywanie baz danych i nadzorowanie ich pracy,
 • programowanie w wybranych językach, w szczególności C++, Java, JavaScript, PHP, SQL, HTML, CSS, CMS,
 • przeprowadzanie analizy powierzonego do wykonania zadania i stosowanie optymalnego, powszechnie używanego, języka programowania,
 • opracowywanie algorytmów według podanych założeń, będących podstawą do samodzielnego wykonywania programów użytkowych,
 • organizowanie i utrzymywanie własnego stanowiska pracy i podległego zespołu zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji.

Przykładowe przedmioty zawodowe

 • witryny i aplikacje internetowe,
 • systemy baz danych,
 • administracja bazami danych,
 • programowanie aplikacji internetowych,
 • projektowanie oprogramowania,
 • aplikacje mobilne.

dodatkowe profity

Absolwent kierunku technik programista uzyskuje dodatkowe profity przy ubieganiu się na kierunki studiów takie, jak:

Absolwent kierunku technik programista uzyskuje dodatkowe profity przy ubieganiu się na kierunki studiów takie, jak:


 • informatyka,
 • bankowość,
 • architektura systemów programowych,
 • inżynieria oprogramowania,
 • technologie informatyczne w zarządzaniu,
 • ETI (elektronika, telekomunikacja, informatyka),
 • teleinformatyka.